Nadgrobna stela s portretima dviju pokojnica
 
Tekst: F(austa) /  HOSTILIAE C.F. FAUSTAE / HOSTILIA C. F. QUARTA / SORORI . V(iva) F (ecit);

1. st.; vapnenac, 93 x 63 x 24 cm.

Lit./Bibl.: PARENTIN, 1974, p. 305.
 
Galerija Rigo
 
 


Nadgrobna stela s portretima dviju pokojnica


Dva ulomka nadgrobnoga spomenika


Ulomak prednje strane sarkofaga s motivom arkada i viticom u vijencu


Nadgrobna ploča s natpisom


Ulomak ukrašene ploče s prikazom loze s grozdovima


Ulomak obložne ploče s Kristovim monogramom u klipeusu između križeva


Desni dio pluteja oltarne ograde s reljefima simboličnih životinja


Ciborij biskupa Mauricija


Dva ulomka ruba ukrašene ploče


Plutej oltarne ograde


Obostrano ukrašeni plutej oltarne ograde


Ulomak ploče s reljefnim križem okruženim viticama


Plutej oltarne ograde s motivom razlistaloga križa pod arkadom kao simbola raja


Plutej oltarne ograde


Ulomak ploče s lučnim donjim rubom


Plutej oltarne ograde


Pilastar oltarne ograde


Prozorska tranzena s dijagonalnom pleternom mrežom


Plutej oltarne ograde


Dvije ploče trapezoidnog oblika s ukrasom troprute pletenice


Pilastar oltarne ograde


Ploča ukrašena sa dva niza učvorenih i presječenih kružnica


Prozorska tranzena s rešetkom od dva perforirana kruga s radijalnim prečkama


Prozorska tranzena s rešetkom od presječenih krugova


Ploča oltarne ograde ukrašena gustom mrežom kružnica presječenih dijagonalnim vrpcama


Plutej oltarne ograde s reljefnim ukrasom dvaju nizova


Pilastar oltarne ograde


Plutej oltarne ograde


Pilastar oltarne ograde s uspravnom intermitirajućom viticom


Ulomak gornjega dijela pluteja oltarne ograde


Ulomak vijenca ukrašen troprutom pletenicom


Ulomak ploče ukrašene troprutim, polukružnim i dijagonalnim vrpcama


Dva ulomka ploče ukrašena pleternim krugovima presječenima dijagonalnim vrpcama i pticama


Ulomak ukrašene ploče s motivom pleternoga križa i stabla


Ulomak ploče s troprutom pletenicom


Plutej oltarne ograde


Ulomak gornjega dijela ukrašene ploče, vjerojatno pluteja oltarne ograde


Prozorska tranzena s dvostrukom simetričnom razlistalom viticom


Dijelovi okvira prozora sa savinutim šiljatim lukom i akroterijem


Grb biskupa Domenica Bemba


Grb podestata Mattea Dieda


Grb biskupa Francesca Manina


Natpisna ploča, sastavni dio grba biskupa Francesca Manina


Grb biskupa Giovannija Morosinija


Grb Novigrada
italiano
english
deutsch
 
Copyright © Muzej-Museo Lapidarium, 2007-2024. | design by Studio Cuculić | developed by STO2 | 3D by Roberto Cimador