Muzej - Museo Lapidarium
Veliki trg 8a
52466 Novigrad - Cittanova
Hrvatska

tel:+385 (0)52 726 582
fax: +385 (0)52 726 583
e-mail:

Radno vrijeme Muzeja:
01. lipanj - 30. lipanj 2016.
utorak - nedjelja: 10 - 13 | 18 - 21
Muzej ne radi ponedjeljkom i praznicima

ulaznice: 10 kn
obitelji: 20 kn
popusti za umirovljenike, nastavnike, studente, osobe s posebnim potrebama, grupne posjete (min. 10), umjetničke i ostale kulturne organizacije
besplatno za djecu do 14 godine

ravnateljica Muzeja - Museo Lapidarium:
dr.sc. Jerica Ziherl, muzejska savjetnica, +385 (0)91 62 02 889, e-mail: , , skype name: jerica ziherl

administrator / tajnik / muzejski tehničar:
Ivan Blašković, +385 (0)91 62 02 887, +385 (0)98 68 00 94, e-mail:

» O Muzeju

» Tlocrt - Muzej Lapidarium

» Tlocrt - Galerija Rigo

» Muzej Lapidarium - 5 pogleda

» Izjava o nepostojanju sukoba interesa

» Financijsko izvjeće Muzeja - Museo Lapidarium za 2015. godinu

» Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu

» Financijsko izvjeće Muzeja - Museo Lapidarium za 2014. godinu

» Pravo na pristup informacijama
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Muzeja - Museo Lapidarium da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji Muzej - Museo Lapidarium posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju - Museo Lapidarium.
» Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji: pdf, doc

Ponovna uporaba informacija
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe informacija Muzej - Museo Lapidarium će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno, međutim, nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, kao ni obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
Napomena: Uvjeti za ponovnu uporabu informacija će se objaviti po donošenju pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se propisati detaljni uvjeti o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave te s time povezano vođenje evidencije, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
» Zahtjev za ponovnu uporabu informacija: pdf, doc

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Na pristup informacijama u postupcima pred Muzejom - Museo Lapidarium ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Muzej - Museo Lapidarium ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informaciji, odnosno prava na ponovnu uporabu informacija naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Muzej - Museo Lapidarium ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Način predaje zahtjeva
Pisanim putem na adresu:
Muzej - Museo Lapidarium
Veliki trg / Piazza Grande 8 A
52466 Novigrad - Cittanova
E-mailom na adresu:
muzej-museo.lapidarium@pu.t-com.hr
Telefonom na broj:
+ 385 52 726 582
Telefaksom na broj:
+ 385 52 726 583
Muzej Museo Lapidarium Matija Debeljuh - Anima... Arterija 2013 Muzej Museo Lapidarium
Muzej Museo Lapidarium Ciborij biskupa Mauricija, kraj 8. st, vapnenac Galerija Rigo
 
Galerija Rigo
italiano
english
deutsch
 
Copyright © Muzej-Museo Lapidarium, 2007-2024. | design by Studio Cuculić | developed by STO2 | 3D by Roberto Cimador